http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

ZMOWA PRZETARGOWA

47

Prezes UOKiK nałożył blisko 13,5 mln zł kary na sześciu producentów drewnianych podkładów kolejowych – poinformował UOKiK. Jak wyjaśniono, przedsiębiorcy zawarli zmowę przetargową na dostawę produktów dla PKP PLK. Urząd podał w komunikacie, że ukarane firmy to: Kolejowe Zakłady Nawierzchniowe „Bieżanów” wraz ze spółkami zależnymi – Trade-Port i Nasycalnią Podkładów w Czeremsze, a także ThyssenKrupp GFT Polska, Track Tec oraz Nasycalnia Podkładów w Koźminie Wielkopolskim. Na firmę Track Tec z Warszawy nałożono ponad 7,5 mln zł kary; na Kolejowe Zakłady Nawierzchniowe „Bieżanów” blisko 3 mln zł; na Nasycalnię Podkładów w Czeremsze ponad 1,5 mln; na Nasycalnię Podkładów w Koźminie Wielkopolskim ponad 1,3 mln zł; na ThyssenKrupp GFT Polska ponad 83 tys. zł; a na TRADE-PORT blisko 4,5 tys. zł. „Wszyscy wzięli udział w przetargu organizowanym przez PKP PLK na dostawy w latach 2014 i 2015 drewnianych podkładów kolejowych, czyli belek, na których montuje się szyny. Byli to jedyni w Polsce przedsiębiorcy, którzy mogli dostarczyć ten produkt zamawiającemu. Przetarg podzielony był na dwa zadania, na których rozstrzygnięcia usiłowali wpłynąć uczestnicy zmowy” – wyjaśniono. „Przedsiębiorcy uzgodnili pomiędzy sobą, którzy z nich wezmą udział w poszczególnych zadaniach w ramach przetargu oraz kto jaką kwotę zaproponuje. Ustalono zatem w ramach porozumienia nie tylko warunki finansowe, ale także podział realizacji prac, bowiem podmioty niewyłonione w przetargu miały następnie realizować projekt razem z tymi, którym przypadło zamówienie. W zmowie wzięli udział wszyscy przedsiębiorcy, którzy byli wówczas w stanie złożyć ofertę, co oznacza, że zamawiający nie miał możliwości uczciwego wyboru wykonawcy” – powiedział prezes UOKiK. Od nałożonej kary firmom przysługuje jeszcze odwołanie do sądu.

źródło: www.forsal.pl

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx