ANDRZEJ WARWAS

153

ANDRZEJ WARWAS

WACETOB
Warszawskie Centrum Postępu Techniczno-Organizacyjnego Budownictwa

Wstępna  analiza  skierowanego  do  uzgodnień  projektu  nowego Prawa zamówień publicznych według  mojej  oceny,  niestety,  nie  pozwala   na  jednoznaczną, pozytywną  ocenę,  między  innymi  z  tego  powodu,  że  nie  wnosi  istotnych,  oczekiwanych  i  sygnalizowanych  niejednokrotnie  postulatów  dotyczących konieczności  zmiany  dotychczas  obowiązujących  i  wprowadzenia nowych,  szczególnych  regulacji  w  zakresie  zamówień  publicznych  na  roboty  budowlane, uwzględniających  specyfikę  tego  rodzaju  zamówień.