ALEKSANDRA SOŁTYSIŃSKA

122

ALEKSANDRA SOŁTYSIŃSKA

Uniwersytet Jagielloński

Przyjęcie projektu nowego Prawa zamówień publicznych spotkało się z dużym zainteresowaniem w środowisku uczestników rynku zamówieniowego. Propozycje nowych rozwiązań zostały przecież poprzedzone licznymi konsultacjami społeczno-zawodowymi, a ich uczestnicy śledzili z zainteresowaniem, czy przedstawiane koncepcje i rozwiązania systemowe zostały uwzględnione w projekcie nowej ustawy.