ANKIETA DOTYCZĄCA JEDZ

57

Urząd Zamówień Publicznych zachęca do udziału w badaniu KE dotyczącym satysfakcji użytkowania elektronicznego Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia. Ma ono na celu zebranie opinii instytucji zamawiających oraz wykonawców na temat zalet i wad serwisów ESPD wprowadzonych w Europie oraz problemów, na które napotykają ich użytkownicy. Uzyskane informacje będą stanowić część sprawozdania, które wraz ze stosownymi rekomendacjami zostanie przedłożone Komisji Europejskiej w ramach programu sprawności i wydajności regulacyjnej (REFIT). Ankieta dostępna jest w języku angielskim oraz we wszystkich pozostałych oficjalnych językach UE z możliwością wykorzystania automatycznego tłumaczenia. W przypadku wątpliwości dotyczących jakości tłumaczenia, należy zapoznać się z wersją angielską ankiety. W badaniu można wziąć udział do 15 września 2019 r.

Link do ankiety: https://ec.europa.eu/eusurvev/runner/ESPD-satisfaction-survey

 

źródło: www.uzp.gov.pl