http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Bezpieczeństwo dostaw i bezpieczeństwo informacji

44

Część trzecia

Formułowanie wymagań dotyczących zdolności wykonawców i podwykonawców do ochrony informacji niejawnych

Dyrektywa obronna wskazuje, że w przypadku gdy zamówienie obejmuje informacje niejawne, zamawiający winien określić w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji warunków zamówienia środki i wymogi konieczne do zapewnienia bezpieczeństwa tych informacji na wymaganym poziomie.

Powołana regulacja obliguje zamawiającego do sformułowania jeszcze przed wszczęciem postępowania lub w postępowaniu szczegółowych wymogów postępowania z informacjami niejawnymi, jak również do wskazania konkretnego poziomu bezpieczeństwa wymaganego od wykonawcy, osób występujących w jego imieniu, jak również podania warunków odnoszących się do konieczności zapewnienia ewentualnych środków technicznych umożliwiających właściwe przechowywanie, przetwarzanie i wykorzystanie informacji niejawnych przekazanych przez zamawiającego.

Artykuł 22 ust. 2 lit. c i d dyrektywy obronnej nakłada na wykonawcę obowiązek zapewnienia ochrony informacji niejawnych również przez podwykonawców wybranych przez wykonawcę. W przypadku gdyby podwykonawca nie został wybrany na etapie przed złożeniem oferty, wykonawca winien zawrzeć w ogłoszeniu o naborze podwykonawców lub w umowie z nimi odpowiednie klauzule dotyczące ochrony informacji niejawnych, wybierając do współpracy jedynie takich kandydatów, którzy dają rękojmię prawidłowej ochrony tych informacji. Wszyscy planowani podwykonawcy powinni dostarczyć wykonawcy informacje pozwalające zamawiającemu na weryfikację ich predyspozycji do prawidłowej ochrony informacji niejawnych. (…)

 

Poza tym w artykule:

  • Zobowiązanie wykonawcy i podwykonawcy do ochrony informacji niejawnych zawarte w ofercie
  • Certyfikaty bezpieczeństwa
  • Poważne wykroczenie zawodowe jako przesłanka wykluczenia wykonawcy z postępowania
  • Poważne wykroczenie zawodowe w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości
  • Zdolność ochrony informacji niejawnych jako kryterium kwalifikacyjne
  • Ocena dowodów przedstawianych na potwierdzenie zdolności do ochrony informacji niejawnych
  • Znaczenie wyboru odpowiedniego środka
  • Zdolność podwykonawcy wybieranego w procedurze konkurencyjnej do ochrony informacji niejawnych
  • BRAK HARMONIZACJI PRZEPISÓW NA POZIOMIE UE W ZAKRESIE WYDAWANYCH CERTYFIKATÓW BEZPIECZEŃSTWA

 

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx