Błędy popełniane przez zamawiających

42

Stosowanie w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego do oceny ofert kryteriów innych niż cena wciąż wzbudza wiele kontrowersji. Możliwość stosowania takich kryteriów istniała od zawsze, lecz ich historia jako środka realnie wykorzystywanego rozpoczęła się dopiero w roku 2014.

 

Agnieszka Matusiak