http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Kryteria pozacenowe – bieżąca praktyka i perspektywy

59

Pozacenowe kryteria oceny ofert mają zasadnicze znaczenie dla uzyskiwania efektu „best value for money”. Być może dlatego, pomimo utrzymującej się dominacji kryterium ceny, zamawiający coraz częściej przy wyborze oferty najkorzystniejszej stosują także inne kryteria. Nie jest to jednak praktyka powszechna i wydaje się, iż niewiele się tu zmiani po wejściu w życie przepisów nowego Prawa zamówień publicznych.

 

Władysław Iwaniec

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx