BRAK ROZSTRZYGNIĘCIA W KONKURSIE

27

Jak wynika z informacji zamieszczonej na portalu Urzędu Zamówień Publicznych w ogłoszonym dnia 19 czerwca 2019 r. postępowaniu konkursowym na stanowiska wiceprezesów UZP nie wyłoniono żadnego kandydata.

 

źródło:www.uzp.gov.pl