RUSZA PRZETARG NA BUDOWĘ A2

19

GDDKiA szuka wykonawców budowy ponad 37 kilometrów autostrady A2 na wschód od Warszawy. 18 września do publikacji skierowane zostało pierwsze ogłoszenie o zamówieniu, a dwa kolejne przekazane zostaną w najbliższych dniach. Pierwszy przetarg na zaprojektowanie i budowę dotyczy ok. 12-kilometrowego fragmentu autostrady A2 pomiędzy węzłami Ryczołek (koniec istniejącej obwodnicy Mińska Mazowieckiego) i Groszki zlokalizowanym w gminie Kałuszyn. Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane  do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, co oznacza, że postępowanie zostanie wszczęte w najbliższych dniach.

Zadaniem wykonawcy będzie przygotowanie projektu budowlanego, uzyskanie niezbędnych decyzji, a następnie budowa ok. 12 km autostrady A2 o przekroju dwujezdniowym z dwoma pasami ruchu i rezerwą pod budowę w przyszłości trzeciego pasa ruchu. Wybudowany zostanie węzeł Groszki.  Ponadto powstaną drogi równoległe do obsługi przyległego terenu, urządzenia ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego. Dla zwiększenia konkurencyjności potencjalni wykonawcy będą mieli możliwość wyboru rodzaju nawierzchni, czyli sami będą mogli zdecydować, czy trasę główną zbudują betonową czy bitumicznąTo nowe zapisy w dokumentach przetargowych. Oznacza to, że firma przystępująca do przetargu będzie mogła zastosować technologię, w której się specjalizuje i pod tym kątem dostosować ofertę. Postępowanie będzie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. Termin składania ofert został wyznaczony na 19 listopada 2019 r.

Planowane podpisanie umowy z wykonawcą (przy braku odwołań): maj 2020 r.

 

źródło:www.gddkia.gov.pl