Europejskie zamówienia publiczne w pierwszym półroczu 2022 roku

62

Opr. firmy iTexa
(www.itexa.pl)

Przedmiotem analizy są ogłoszenia opublikowane przez polskich zamawiających w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej od stycznia do czerwca bieżącego roku.

 

Liczba opublikowanych ogłoszeń

W pierwszym półroczu 2022 roku opublikowano łącznie 13 818 ogłoszeń o nowych zamówieniach publicznych i 15 ogłoszeń o konkursach. W tym samym okresie roku 2021 opublikowano 8 375 ogłoszenia o zamówieniach i 12 ogłoszeń o konkursach. Oznacza to wzrost liczby ogłoszeń o nowych zamówieniach publicznych  w stosunku do roku bieżącego o 65,0%.

W tym samym okresie roku 2020 (przed wejściem w życie nowego Prawa zamówień publicznych) opublikowano 11 606 ogłoszenia o zamówieniach i 12 o konkursach. Oznacza to, że liczba ogłoszeń o nowych zamówieniach publicznych opublikowanych w roku bieżącym jest większa o 19,1% od liczby ogłoszeń, opublikowanych w roku 2020. (…)

 

Poza tym w artykule:

  • Liczba ogłoszeń opublikowanych w czerwcu
  • Liczba ogłoszeń wg rodzaju zamówienia
  • Liczba okazji biznesowych
  • Liczba zawartych kontraktów
  • Wartość kontraktów ogłoszonych w czerwcu
  • Wartość kontraktów w pierwszym półroczu
  • Wartość kontraktów w pierwszym półroczu wg rodzaju zamówienia
  • Unieważnienia postępowań
  • Średnia liczba składanych ofert
  • Średni czas trwania postępowań

 

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.