przeglądanie Kategoria

Interpretacje / Wyjaśnienia

Kary umowne

Jednym z istotnych ryzyk w umowach w sprawie zamówień publicznych, które mają albo co najmniej powinny mieć swoje odzwierciedlenie…