przeglądanie Kategoria

Aktualności

RANKING ZAWODÓW

Szewc i sprzedawca to zawody bardziej poważane przez Polaków niż m.in. radny gminny i urzędnik – wynika z sondażu CBOS. Na czele…

PRZETARG NA KOLEJNY ODCINEK S1

GDDKiA skierowała do publikacji ogłoszenie o zamówieniu na odcinek drogi ekspresowej S1 Podwarpie - Dąbrowa Górnicza. Po jego…

KOSZTY CYKLU ŻYCIA PRODUKTU

Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków…

PODZIAŁ SUBWENCJI OŚWIATOWEJ

Minister edukacji podpisał rozporządzenie w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu…

KONFERENCJE UZP

Ponad pięciuset uczestników systemu zamówień publicznych poznawało nowe Prawo zamówień publicznych podczas tegorocznych…