http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

WYDŁUŻONE TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW

50

NFOŚiGW wydłużył do 18 grudnia 2020 r. termin składania wniosków o dofinansowanie z programów: „Polska Geotermia Plus”, „Energia Plus” i „Ciepłownictwo powiatowe”. Z kolei do 20 grudnia przyszłego roku można się starać o wsparcie projektów realizowanych w ramach poddziałania 1.1.1 oraz działań 1.2, 1.5 i 1.6 POIiŚ 2014-2020 (te środki przeznaczone są m.in. na instalacje OZE). Celem programu „Polska Geotermia Plus” jest zwiększenie wykorzystania zasobów geotermalnych w Polsce. Przedsięwzięcia, które mają szansę na dofinansowanie, podzielono na obligatoryjne i fakultatywne. Wśród tych pierwszych są: budowa nowej, rozbudowa lub modernizacja istniejącej ciepłowni/ elektrociepłowni/ elektrowni geotermalnej, opartej na źródle geotermalnym, lub modernizacja lub rozbudowa istniejących źródeł wytwarzania energii o ciepłownię/ elektrociepłownię/ elektrownię geotermalną, opartej na źródle geotermalnym, lub wykonanie lub rekonstrukcja otworu geotermalnego z wyłączeniem pierwszego odwiertu badawczego. Aż 4 mld zł zarezerwowano w programie „Energia Plus”, który wspiera przedsięwzięcia z zakresu: ograniczenia lub uniknięcia szkodliwych emisji do atmosfery (zarówno związanych ze źródłami spalania paliw jak i pozostałej działalności przemysłowej), zmniejszenia zużycia surowców pierwotnych, poprawy efektywności energetycznej, nowych źródeł ciepła i energii elektrycznej, modernizacji/rozbudowy sieci ciepłowniczych, energetycznego wykorzystania zasobów geotermalnych. Zakres, forma oraz zasady finansowania zostały zróżnicowane i dostosowane do charakteru wspieranych typów przedsięwzięć oraz realnych warunków i potrzeb rynku. Program „Ciepłownictwo powiatowe – pilotaż” ma charakter pilotażowy i kierowany jest do przedsiębiorców produkujących energię cieplną na cele komunalno-bytowe, których większościowym udziałowcem jest jednostka samorządu terytorialnego (min. 70 proc.). Szczegóły naboru: www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/energia-plus/

źródło: Serwis Samorządowy PAP

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx