przeglądanie Kategoria

12. Grudzień

Umowy o zamówienia publiczne

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego realizowane w jest w celu zawarcia umowy o realizację zamówienia publicznego.…

Zmiana rodzaju wniesionego wadium

Ze względu na rodzaj postępowań w których bierzemy udział, czas ich trwania jest bardzo długi (nawet do 7 miesięcy). Zwykle…

Odrzucenie oferty

W uzasadnieniu do nowego Prawa zamówień publicznych wskazano, że zmiany w stosunku do dotychczas obowiązującego stanu prawnego w…

RANKING ZAWODÓW

Szewc i sprzedawca to zawody bardziej poważane przez Polaków niż m.in. radny gminny i urzędnik – wynika z sondażu CBOS. Na czele…

PRZETARG NA KOLEJNY ODCINEK S1

GDDKiA skierowała do publikacji ogłoszenie o zamówieniu na odcinek drogi ekspresowej S1 Podwarpie - Dąbrowa Górnicza. Po jego…

KOSZTY CYKLU ŻYCIA PRODUKTU

Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków…

DODATKOWE ŚRODKI DLA SAMORZĄDÓW

Dzięki skuteczności Ministerstwa Finansów i Krajowej Administracji Skarbowej budżety samorządów zyskały ogromne dodatkowe środki;…

PODZIAŁ SUBWENCJI OŚWIATOWEJ

Minister edukacji podpisał rozporządzenie w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu…

KONFERENCJE UZP

Ponad pięciuset uczestników systemu zamówień publicznych poznawało nowe Prawo zamówień publicznych podczas tegorocznych…