http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

KONFERENCJE UZP

42

Ponad pięciuset uczestników systemu zamówień publicznych poznawało nowe Prawo zamówień publicznych podczas tegorocznych konferencji, które odbyły się 11 grudnia w Warszawie i 12 grudnia w Poznaniu. Brali w nich udział: Minister Rozwoju Jadwiga Emilewicz, Prezes Urzędu Zamówień Publicznych Hubert Nowak oraz Prezes Prokuratorii Generalnej RP Mariusz Haładyj. Jadwiga Emilewicz otwierając obrady mówiła o celach założonych dla nowej regulacji i korzyściach dla rynku zamówień publicznych jakie przyniesie jej wdrożenie. O planowanych w dużej ilości działaniach edukacyjnych Urzędu, wspierających strony postępowania o zamówienie publiczne informował Prezes UZP, zwracając uwagę, że najbliższy rok będzie czasem intensywnej pracy dla wszystkich zaangażowanych w proces przygotowania i udzielenia zamówienia. Mariusz Haładyj mówił o pozasądowym rozstrzyganiu sporów w zamówieniach publicznych. Grudniowe spotkania były pierwszymi z cyklu szeregu konferencji na temat nowej ustawy, która wejdzie w życie w dniu 1 stycznia 2021 roku. Kolejne w m.in. Krakowie, Lublinie, Opolu, Sopocie, Wrocławiu odbędą się w pierwszym kwartale 2020 roku. Prezentowana tematyka umożliwiła zgromadzonym poznanie najważniejszych, nowych regulacji oraz skorzystanie bezpośrednio z wiedzy ekspertów Urzędu Zamówień Publicznych, Ministerstwa Rozwoju, Prokuratorii Generalnej RP i Krajowej Izby Odwoławczej.

 

źródło: www.uzp.gov.pl

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx