KONFERENCJE UZP

36

Ponad pięciuset uczestników systemu zamówień publicznych poznawało nowe Prawo zamówień publicznych podczas tegorocznych konferencji, które odbyły się 11 grudnia w Warszawie i 12 grudnia w Poznaniu. Brali w nich udział: Minister Rozwoju Jadwiga Emilewicz, Prezes Urzędu Zamówień Publicznych Hubert Nowak oraz Prezes Prokuratorii Generalnej RP Mariusz Haładyj. Jadwiga Emilewicz otwierając obrady mówiła o celach założonych dla nowej regulacji i korzyściach dla rynku zamówień publicznych jakie przyniesie jej wdrożenie. O planowanych w dużej ilości działaniach edukacyjnych Urzędu, wspierających strony postępowania o zamówienie publiczne informował Prezes UZP, zwracając uwagę, że najbliższy rok będzie czasem intensywnej pracy dla wszystkich zaangażowanych w proces przygotowania i udzielenia zamówienia. Mariusz Haładyj mówił o pozasądowym rozstrzyganiu sporów w zamówieniach publicznych. Grudniowe spotkania były pierwszymi z cyklu szeregu konferencji na temat nowej ustawy, która wejdzie w życie w dniu 1 stycznia 2021 roku. Kolejne w m.in. Krakowie, Lublinie, Opolu, Sopocie, Wrocławiu odbędą się w pierwszym kwartale 2020 roku. Prezentowana tematyka umożliwiła zgromadzonym poznanie najważniejszych, nowych regulacji oraz skorzystanie bezpośrednio z wiedzy ekspertów Urzędu Zamówień Publicznych, Ministerstwa Rozwoju, Prokuratorii Generalnej RP i Krajowej Izby Odwoławczej.

 

źródło: www.uzp.gov.pl