przeglądanie Kategoria

Nowe Prawo zamówień publicznych

Odrzucenie oferty

W uzasadnieniu do nowego Prawa zamówień publicznych wskazano, że zmiany w stosunku do dotychczas obowiązującego stanu prawnego w…