Odrzucenie oferty

40

W uzasadnieniu do nowego Prawa zamówień publicznych wskazano, że zmiany w stosunku do dotychczas obowiązującego stanu prawnego w zakresie podstaw odrzucenia oferty wynikają w szczególności z nowych regulacji prawnych zawartych w ustawie, zmian w zakresie terminologii, ale także regulacji związanych z ustawą o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa.

 

Ewa Wiktorowska