Podwykonawstwo w zamówieniach publicznych w nowym ujęciu

17

 

W świetle art. 462 ust. 1 nowego Pzp  wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy, bynajmniej nie tylko w zakresie prac składających się na usługi lub roboty budowlane, lecz także w odniesieniu do świadczeń zamawianych w ramach dostaw, a zatem pojęcie „podwykonawstwa” obejmuje także świadczenia spełniane przez poddostawców.

 

Ryszard Szostak

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.