przeglądanie Kategoria

Interpretacje / Wyjaśnienia

Kolejna nowelizacja

W Dzienniku Ustaw z 2019 r. pod poz. 53 ogłoszona została ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych. Wprowadza…