przeglądanie Kategoria

Temat numeru

Nowelizacja w Sejmie

W dniu 17 listopada br. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi…