http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Nowelizacja zamówień krajowych

47

Jeszcze nie zaczęło obowiązywać nowe Prawo zamówień publicznych, wprowadzone ustawą z dnia 11 września 2019 r., a już uczestnicy rynku zamówień publicznych mogą śledzić jego nowelizację, procedowaną obecnie na ścieżce rządowej.

 

Uwagi wstępne

Jak wyjaśniają autorzy projektu w uzasadnieniu, zmiany mają na celu wdrożenie do przepisów Pzp odpowiednich regulacji ustawy o umowie koncesji (procedowanej tym samym projektem), „aby uniknąć równoległego wejścia w życie dwóch różnych zmian w obrębie tego samego przepisu”. Wedle nich jest to również dobra okazja do wprowadzenia zmian tych przepisów, na które zwrócili uwagę praktycy podczas szkoleń, konferencji, warsztatów i własnych analiz.

Tym samym nowelizacja nowego Pzp ma z jednej strony charakter systemowy, bowiem wprowadza regulacje wynikające z transpozycji przepisów dyrektywy 2014/23/UE w sprawie udzielania koncesji, z drugiej – porządkujący i niwelujący nieścisłości, powodujące wątpliwości interpretacyjne, jakie mogłyby powstać w związku z ich stosowaniem, „tak, aby w jak najlepszym stopniu odzwierciedlić regulacje unijnych dyrektyw w sprawie zamówień publicznych”.(…)

 

Poza tym w artykule:

  • Zmiany dotyczące zamówień krajowych
  • Uwagi końcowe

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx