http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

MODERNIZACJA MINIPORTALU

56

Urząd Zamówień Publicznych poinformował, że zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami modernizowany jest miniPortal. Dzięki przeprowadzonym pracom modernizacyjnym miniPortal zapewni: (1) obsługę komunikacji elektronicznej, w tym składanie ofert i wniosków, zgodnie z nową ustawą Pzp, aż do wdrożenia i uruchomienia tej funkcjonalności w ramach docelowego rozwiązania tj. Platformy e-Zamówienia (I kwartał 2021 r.), (2) oczekiwaną przez użytkowników automatyzację szyfrowania i deszyfrowania ofert oraz wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, (3) możliwość kontynuowania postępowań wszczętych przed 1 stycznia 2021 r. w oparciu o dotychczasowe przepisy. Jednocześnie wraz z modernizacją miniPortalu użytkownikom udostępniona zostanie nowa instrukcja obsługi, opisująca wszystkie funkcjonalności systemu.

 

źródło: www.uzp.gov.pl

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx