http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

UNIEWAŻNIENIE PRZETARGU PRZEZ CPK

165

W dniu 23 listopada br. spółka Centralny Port Komunikacyjny unieważniła postępowanie na wybór wykonawcy master planu. Master plan to kluczowy dokument dla mającego powstać między Warszawą i Łodzią nowego lotniska – Centralnego Portu Komunikacyjnego. Określi on m.in. lokalizację, parametry portu lotniczego i jego infrastruktury, warianty budowy i rozwoju w kolejnych latach, a także sposób finansowania inwestycji. Jego częścią będą też prognozy rozwoju ruchu lotniczego, uaktualnione o wpływ kryzysu COVID-19 na transport lotniczy na świecie. Powodem unieważnienia było to, że w postępowaniu nie zostały złożone oferty, które nie podlegałyby odrzuceniu – powiedział Konrad Majszyk, rzecznik prasowy spółki CPK – „wszystkie złożone oferty były niezgodne ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia lub zawierały inne błędy formalne, które nie mogły zostać skorygowane w toku procedury zamówień publicznych. Braki dotyczyły w szczególności określonych przez zamawiającego warunków dotyczących zespołu projektowego, które stanowiły dla CPK kluczowe kryterium oceny ofert.” W postępowaniu złożono trzy oferty: francusko-hiszpańskiego konsorcjum ADP Ingénierie, spółki zależnej Grupy ADP, która jest operatorem lotnisk m.in. De Gaulle’a i Orly w Paryżu, i IDOM; holenderskiego konsorcjum NACO Netherlands Airport Consultants i Royal Haskoning DHV, które współpracowało m.in. przy projektach dla Pekinu-Daxing czy Amsterdam-Schiphol; niemiecko-austriackiego koncernu ILF Consulting Engineers i amd.sigma, większościowym udziałowcem drugiej spółki jest lotnisko w Monachium. Oferta francusko-hiszpańskiego konsorcjum opiewała na 36 870 116,88 zł, holenderskiego na 44 802 221,80 zł, a niemiecko-austriackiego na 87 565 857,42 zł. W dniu 3 grudnia od decyzji Zamawiającego odwołała się firma ILF Consulting Engineers. Budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego ma ruszyć w 2023 r., zamykając etap prac przygotowawczych. Pełnomocnik rządu ds. CPK Marcin Horała podczas ostatnich konferencji prasowych podtrzymywał, że termin otwarcia nowego lotniska w 2027 roku pozostaje aktualny.

 

źródło: www.businessinsider.com.pl

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx