NOWELIZACJA UCHWALONA

42

W dniu 7 grudnia br. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi oraz niektórych innych ustaw, która nowelizuje ustawę Prawo zamówień publicznych uchwalone w dniu 11 września 2019 r. W dniu skierowania grudniowego numeru DORADCY do druku ustawa oczekiwała na publikację w Dzienniku Ustaw. Termin jej wejścia w życie wyznaczono na dzień 1 stycznia 2021 r., który jest także dniem wejścia w życie nowego Prawa zamówień publicznych.

 

źródło: www.uzp.gov.pl