Ceny dumpingowe w zamówieniach publicznych

369

Zakaz dumpingu jest uregulowany w tzw. Kodeksie Antydumpingowym. Związane z nim ustawodawstwo krajowe pozwala zainteresowanym podmiotom stosować odpowiednie środki w przypadku udowodnienia, że import był realizowany po cenach dumpingowych, oraz że spowodował szkodę, lub groźbę szkody, dla krajowego towaru. Prawo zamówień publicznych nie zna tego określenia, posługuje się natomiast terminem „rażąco niskiej ceny”.