Rewolucja czy kosmetyka?

44

Pozwoliłem sobie w tytule postawić przekorne pytanie, ponieważ jeszcze nie opadł pył po licznych spotkaniach w trakcie prac parlamentarnych, a już znalazło się wielu krytyków uchwalonej w dniu 29 sierpnia nowelizacji.