http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

COVID-19 a kary umowne z umowy w sprawie zamówienia publicznego

211

Ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw do systemu zamówień publicznych wprowadzono cały szereg niezwykle doniosłych regulacji z zakresu umów w sprawach zamówień publicznych.

 

Z motywów legislacyjnych zamieszczonych w uzasadnieniu rządowego projektu wyżej wymienionej ustawy wynika, że jednym z głównych celów ustawodawcy jest uniknięcie potencjalnych sporów z zakresu odpowiedzialności odszkodowawczej za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w sprawie zamówienia publicznego na tle okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19.

 

Witosław Iwaniec

 

W artykule:

Powszechność stosowania klauzul o karach umownych

Różnicowanie doniosłości okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19

Badanie zasadności ustalenia i dochodzenia kary umownej

Rodzaje okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19

Paleta środków dowodowych

Redukcja wysokości kary umownej

Podsumowanie

 

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx