http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Rekomendacje dotyczące umów oraz ich zmian w czasach pandemii

32

Wielu zamawiających stawia sobie dzisiaj następujące pytanie – jak realizować zamówienia i jak udzielać nowych zamówień w sytuacji, wynikającej ze stanu pandemii wywołanej przez COVID-19. W pierwszym rzędzie dotyczy to umów o zamówienia publiczne oraz przesłanek dokonywania w nich zmian.

 

Uwagi wstępne

 

Próbując odpowiedzieć na powyższe pytanie należy rozważyć cztery przypadki (scenariusze), o istotnie różnych konsekwencjach na moment ogłoszenia stanu epidemicznego, a aktualnie pandemii:

 

  1. strony realizowały umowy już zawarte;
  2. postępowanie o udzielenie zamówienia było w toku, wykonawcy już złożyli oferty, ale zamawiający nie dokonał jeszcze wyboru oferty najkorzystniejszej albo dokonał wyboru, ale umowy jeszcze nie zawarto;
  3. postępowanie o udzielenie zamówienia było w toku, nie doszło jednak jeszcze do złożenia ofert;
  4. postępowanie o udzielenie zamówienia jeszcze nie zostało wszczęte.

 

Ewa Wiktorowska

 

Poza tym w artykule:

 

Stany faktyczne, których dotyczy art. 15r

Podwykonawcy a covid-19

Odstąpienie od umowy z powodu covid-19

Reasumpcja

 

 

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx