http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Problem zatrzymania wadium w okresie pandemii

42

Wirus COVID-19 dotknął niemal każdej dziedziny naszego życia. Również w wielu dziedzinach prawa poza wprowadzonymi szczególnymi regulacjami prawnymi odnoszącymi się do aktualnej sytuacji wirus sprawił, że musiało ulec zmianie dotychczasowe rozumienie określonych przepisów prawa, między innymi art. 46 ust. 5 Pzp.

 

Wprowadzenie

Art. 46 ust. 5 nakazuje zamawiającym zatrzymać wadium  wraz z odsetkami wykonawcy którego oferta została wybrana, w przypadku zaistnienia, którejkolwiek z wymienionych w tym przepisie przesłanek:

(a) odmowa podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,
(b) nie wniesienie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub
(c) gdy zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe, z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

Marcin Boczek

 

Poza tym w artykule:

Opinia UZP

Stanowisko Stowarzyszenia Prawa Zamówień Publicznych

Podsumowanie

 

 

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx