Człowiek w systemie zamówień publicznych

20

Część trzecia

Ewa Wiktorowska

 

Pracownicy zamawiających

 

Bez tej grupy ludzi nie ma systemu zamówień publicznych. Pracownicy zamawiających mają najbardziej znaczący wpływ na system zamówień publicznych. Ich roli nie można przecenić. Te właśnie osoby są odpowiedzialne za funkcjonowanie i ocenę systemu zamówień publicznych w Polsce.