Elektronizacja: szansa czy zagrożenie

73

Elektronizacja, ta prawdziwa, nie polegająca na zastąpieniu listonosza portalem, jak obecnie w Polsce, jest szansą czy zagrożeniem zamówień publicznych? Szansą czy zagrożeniem dla administracji publicznej, dla społeczeństwa i państwa? Jakie mogą być negatywne skutki elektronizacji dla jakości usług świadczonych przez komórkę zamówień publicznych na rzecz klientów wewnętrznych (departamentów merytorycznych) i zewnętrznych (wykonawcy)?

 

Dariusz Koba