Człowiek w systemie zamówień publicznych

20

WSTĘP

Zacznę od truizmu. System zamówień publicznych jest taki jak ludzie, którzy go stworzyli. Jest wynikiem ich wiedzy, pomysłu, kompetencji, profesjonalizmu, a czasem braku tych cech. Na jego kształt miały wpływ działania poszczególnych interesariuszy tego systemu, umiejętności zawierania przez nich kompromisów, bieżące problemy gospodarcze i polityczne.

 

Ewa Wiktorowska