http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Doradca numer jeden

48

W archiwum redakcyjnym zostało tylko kilka egzemplarzy. Z zielono-niebieską, prostą winietą, z kratkowanym, podaniowym papierem w tle niebiesko-białej okładki. Ze spisem treści na jednoszpaltowym „skrzydełku” i z drukiem do opłacenia prenumeraty w urzędzie pocztowym. W środku 48 stron połączonych metalowymi zszywkami. Tak wyglądał pierwszy numer DORADCY, który w maju 1997 roku trafił do rąk Czytelników.

Kiedy ogląda się go z dzisiejszej perspektywy wygląda niepozornie, bardziej jak biuletyn wewnętrzny robiony na potrzeby jakiejś instytucji czy organizacji, niż poważne wydawnictwo fachowe. Jednakże nam, poczynając od etapu projektowania, podobał się bardzo, i – jak się później okazało – spodobał się również prenumeratorom. Bez specjalnej akcji promocyjno-reklamowej (do potencjalnych odbiorców wysłaliśmy jedynie skromny, dwustronicowy folderek), wpłynęło blisko osiemset zamówień na prenumeratę. Pierwszym, historycznym prenumeratorem był Urząd Gminy w Lutomiersku, który po dokonaniu wpłaty, telefonicznie upewniał się jeszcze, czy na pewno majowy numer otrzyma.

 

Deklaracja Zespołu Redakcyjnego

Najważniejszym materiałem pierwszego numeru było posłanie Zespołu Redakcyjnego, skierowane do Czytelników DORADCY, które, naszym zdaniem, pozostaje aktualne po dzień dzisiejszy i równie dobrze jak w pierwszym mogłoby być zamieszczone w numerze trzechsetnym.

Numer otwierała wypowiedź ówczesnego Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych Piotra Urbankowskiego, zatytułowana „Ustawa o zamówieniach publicznych – projekt zmian”. Poniżej przedstawiamy fragment tej wypowiedzi:

„Uchwalenie w dniu 10 czerwca 1994 r. ustawy o zamówieniach publicznych stanowiło pierwszy krok na drodze budowy spójnego systemu zamówień publicznych w Polsce. Celem ustawy było wprowadzenie mechanizmów sprzyjających racjonalnemu, efektywnemu i uczciwemu gospodarowaniu środkami publicznymi. Stosowanie procedur określonych w ustawie wpłynęło pozytywnie na poprawę konkurencyjności udzielania zamówień. Stworzone zostały prawne podstawy eliminowania nierzetelnych dostawców i wykonawców oraz ochrony słusznych interesów oferentów.

Zawarte w ustawie zasady równości w dostępie do zamówień, konkurencyjności i jawności postępowania  oraz możliwość korzystania ze środków odwoławczych stały się podstawą polskiego systemu zamówień publicznych. Dotychczasowe doświadczenia związane z zamówieniami publicznymi wskazują jednakże na potrzebę dokonania niezbędnych zmian, zarówno w samej ustawie o zamówieniach publicznych, jak również w aktach wykonawczych. Doprecyzowane  muszą być między innymi przepisy budzące wątpliwości interpretacyjne. Zasadniczo zmienione być powinny te, które nie sprawdziły się w praktyce. Istnieje także konieczność dostosowywania polskich procedur udzielania zamówień publicznych  do przepisów prawa Unii Europejskiej i zobowiązań międzynarodowych podpisanych przez rząd (m.in. CEFTA, EFTA, OECD, Bank Światowy, itp.), jak również zobowiązań wynikających z postanowień GATT, WTO GPA.

Prace, przygotowujące niezbędne zmiany w ustawie podjęte zostały w Urzędzie Zamówień Publicznych w roku ubiegłym. W znacznej części posłużyły jako podstawa dla opracowania poselskich projektów ustaw nowelizacyjnych, które obecnie stanowią przedmiot prac sejmowych.” (…)

 

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx