http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Doradca w liczbach

27

Od ukazania się pierwszego numeru DORADCY w maju 1997 roku do numeru trzechsetnego, wydanego w kwietniu 2022 roku, do rąk Czytelników trafiło łącznie ponad siedemset tysięcy egzemplarzy, na które złożyły się wydania poszczególnych numerów miesięcznika. Gdybyśmy potrafili ułożyć je na wadze okazałoby się, iż ważą ponad dwieście ton.

Numer pierwszy liczył stron 48, numer trzechsetny zawiera 104 strony, na które składa się 80 stron DORADCY i 24 strony stałego DODATKU „Nowe Prawo zamówień publicznych. Krok po kroku”, wydawanego od początku 2020 roku. W jednym wydaniu miesięcznika wraz z Dodatkiem publikowanych jest średnio 16 artykułów merytorycznych, poświęconych wyłącznie problematyce zamówień publicznych.

Do chwili obecnej na łamach DORADCY oraz Dodatku ukazało się blisko 4 tysiące publikacji, z których zdecydowana większość dotyczyła problematyki zamówieniowej. Opublikowanych zostało także ponad 160 wywiadów, rozmów oraz wypowiedzi polityków, przedstawicieli administracji rządowej, przedstawicieli zamawiających i wykonawców uczestniczących w rynku zamówień publicznych, a także osób ważnych dla tego rynku.

Ponieważ na przestrzeni minionego ćwierćwiecza zmieniały się tytuły rubryk i działów, w ramach których publikowane były artykuły trudno jest dokładnie określić, w którym z nich ukazało się najwięcej publikacji. Z naszych statystyk wynika jednakże, iż w pierwszym okresie istnienia DORADCY najwięcej publikacji ukazało się w dziale „Jak udzielić i jak uzyskać zamówienie” – ponad 200 oraz w dziale „Wokół zamówień” – ponad 170, a w okresie późniejszym w dziale „Temat numeru” w którym do dnia dzisiejszego opublikowano blisko 250 artykułów. Oddzielną kategorię stanowi dział „Prawo zamówień publicznych” (istniejący od początku pod takim lub zbliżonym tytułem), w ramach którego ukazało się ponad 250 artykułów, informacji, projektów ustaw etc., związanych przede wszystkim z kolejnymi nowelizacjami przepisów dotyczących zamówień publicznych.

Grono autorów, którzy dotychczas opublikowali swoje artykułu w DORADCY oraz w Dodatku liczy ponad 480 osób. Ponad połowa spośród nich gościła na naszych łamach raz lub dwa razy, natomiast sześćdziesięciu autorów opublikowało ponad dziesięć artykułów merytorycznych.

 

Autorzy wg liczby publikacji

Liczba publikacji Liczba autorów
1 232
2 68
3 – 5 78
6 – 9 48
10 – 29 34
30 – 59 13
60 – 99 9
powyżej 100 5

 

Od początku w gronie autorów zdecydowanie dominują prawnicy, zawodowo zajmujący się zamówieniami publicznymi. Są wśród nich także inżynierowie, przede wszystkim budowlani, ekonomiści, administratywiści oraz przedstawiciele świata nauki. Także oni, podobnie jak autorzy z przygotowaniem prawniczym, bezpośrednio bądź pośrednio związani są z zamówieniami publicznymi.

 

Przyjmując jako kryterium liczbę publikacji, zamieszczonych na łamach Doradcy od początku jego istnienia, dziesiątka autorów pozostaje w zasadzie niezmienna i przedstawia się w sposób następujący:

 

 

Ryszard Szostak 168 publikacji
Andrzej Banaś 162 publikacje
Tomasz Czajkowski 158 publikacji
Janusz Dolecki 135 publikacji
Damian Szczepański 106 publikacji
Piotr Świątecki 93 publikacje
Halina Olszowska 84 publikacje
Jacek Kaczmarczyk 84 publikacje
Radosław Pruszowski 74 publikacje
Dariusz Koba 69 publikacji

 

Opr. na podst. mat. arch.

redakcji i wydawnictwa

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx