http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Ważny element nowoczesnego państwa

22

Wypowiedź Krzysztofa Janika
byłego posła, przewodniczącego komisji nadzwyczajnej
do rozpatrzenia projektu ustawy o zamówieniach publicznych

 

Jubileusz dwudziestopięciolecia miesięcznika „Zamówienia Publiczne Doradca” skłania do wspomnień i refleksji nad drogą, jaką w sferze kontraktów publicznych przeszliśmy przez minione ćwierć wieku z okładem. Pewnie takich wypowiedzi będzie więcej, przedstawionych bardziej kompetentnie, lepiej sumujących minione lata. Choć byłem u narodzin systemu zamówień publicznych, nie przez cały czas pozostawałem mu wierny, wędrując także po innych obszarach naukowych i politycznych zainteresowań. Ale okres prac nad tworzeniem od podstaw ustawy o zamówieniach publicznych, potem jej wdrażanie, pierwsze korekty i pierwsze pozytywne efekty funkcjonowania systemu dla finansów publicznych, przejrzystości państwa i jego gospodarki, wreszcie poziomu życia obywateli – dawał satysfakcję i upoważnia do zabrania dziś głosu.

Dodajmy w tym miejscu, choć nie ma to większego znaczenia, że komisja do rozpatrzenia projektu ustawy o zamówieniach publicznych była pierwszą komisją nadzwyczajną powołaną w drugiej kadencji Sejmu i moją pierwszą poważną robotą legislacyjną.

Było trzy powody, dla których zdecydowaliśmy się na prace nad projektami ustawy o zamówieniach publicznych. (…)

 

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx