http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Działalność Krajowej Izby Odwoławczej w 2019 roku

61

Zgodnie z przepisami Prawa zamówień publicznych raz do roku, bez określenia konkretnej daty, Prezes Krajowej Izby Odwoławczej ma obowiązek przedłożyć Prezesowi UZP roczną „Informację o działalności KIO” w roku poprzedzającym przekazanie tego dokumentu. „Informację” przygotowuje i przyjmuje Zgromadzenie Ogólne Izby, które zwołuje Prezes KIO.

 

Informacja o działalności KIO przyjmowana jest od początku funkcjonowania Izby, tj. od 2007 r. i przedkładana Prezesowi UZP, zwyczajowo w pierwszej połowie roku następującego po roku sprawozdawczym. Pomimo końcówki 2020 r. Informacja o działalności KIO w roku 2019 nie została jeszcze przedstawiona Prezesowi UZP.

 

Niezależnie od przyczyn takiego stanu rzeczy warto podjąć próbę oceny działalności KIO w 2019 r., w szczególności wobec faktu, że praktycznie za dwa miesiące KIO rozpocznie funkcjonowanie w nowych warunkach, wynikających ze zmiany przepisów – tak merytorycznych, dotyczących postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jak i procesowych, odnoszących się do postępowania odwoławczego, co warunkują nam przepisy nowego Prawa zamówień publicznych.

 

Opierając się zatem na „Sprawozdaniu Prezesa UZP o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w 2019 r.”, gdzie dane statystyczne dotyczące korzystania ze środków ochrony prawnej oraz działalności KIO są również podawane oraz uwzględniając orzecznictwo KIO za 2019 r. publikowane na stronie internetowej UZP, warto zwrócić uwagę zarówno na aspekty wynikające z dostępnych danych statystycznych dotyczących działalności KIO w roku ubiegłym, jak i na kwestie orzecznicze. (…)

 

Małgorzata Stręciwilk

 

Poza tym w artykule:

  • Liczba odwołań a efektywność terminowa pracy KIO
  • Struktura rozstrzygnięć KIO
  • Orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej

 

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx