Ewolucja postępowania skargowego

51

Witold Sławiński

Wstęp

 

Nowoczesny polski system zamówień publicznych ustanowiony został dwadzieścia pięć lat temu ustawą z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych. Wprowadzone przepisy zakreślały zasady, formy i tryby udzielania zamówień publicznych, organy właściwe w sprawach dotyczących zamówień publicznych, a także proces rozpatrywania protestów i odwołań złożonych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.