NOWY CZŁONEK RADY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

26

Urząd Zamówień Publicznych poinformował, że po przeprowadzeniu naboru uzupełniającego, Wiceprezes Rady Ministrów Minister Rozwoju, Pracy i Technologii Jarosław Gowin z dniem 1 maja 2021 r. powołał panią Katarzynę Alicję Skwierczyńską na członka Rady Zamówień Publicznych.

 

źródło: www.uzp.gov.pl