JÓZEF ANDRZEJ LASKOWSKI

155

JÓZEF ANDRZEJ LASKOWSKI

Kwestor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

W przedstawionej  przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii oraz Urząd Zamówień Publicznych koncepcji nowej regulacji dotyczącej zamówień publicznych znalazła się zapowiedź uporządkowania i odchudzenia przepisów ustawy. Jak trudno czyta się aktualny tekst ustawy wie każdy, kto stosuje ją na co dzień, więc zapowiedź została przyjęta pozytywnie.