MARZENA JAWORSKA

102

MARZENA JAWORSKA

JMGJ Kancelaria prawna
Jaworska, Matusiak, Grześkowiak-Stojek, Jarnicka

Rozwiązania proponowane w projekcie nowej ustawy w większości oceniam pozytywnie. Jednak sposób ich wdrożenia wzbudza dość duże zdumienie. Odnoszę wrażenie, że powszechnie zgłaszana potrzeba kompleksowego uregulowania procesu udzielania zamówień publicznych przyniosła dwa rezultaty: pozytywny – przejrzysta, przemyślana systematyka przepisów i negatywny – projekt w wielu miejscach bardziej przypomina szczegółową instrukcję postępowania, niż przepisy o randze ustawy, a przez to jest nadmiernie rozbudowany i trudny do stosowania.