http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Kalkulacja kosztów cyklu życia budynków

79

Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie metody kalkulacji kosztów cyklu życia budynków oraz sposobu przedstawiania informacji o tych kosztach zostało wydane na podstawie art. 245 ust. 7 Prawa zamówień publicznych i opublikowane w Dzienniku Ustaw z 2021 r. pod poz. 2276.

Jak wskazuje tytuł rozporządzenia, ustala ono metodę kalkulacji kosztów cyklu życia budynków, uwzględniających koszty określone w rachunku kosztów cyklu życia wykorzystywanym na potrzeby kryterium oceny ofert,  o którym mowa w art. 245 Pzp oraz określa sposób przedstawiania informacji o tych kosztach.

Podobnie jak w przypadku rozporządzeń dotyczących opisu przedmiotu zamówienia i szacowania wartości zamówienia na roboty budowlane nowe rozporządzenie również powtarza prawie w niezmienionej formie przepisy uchylanego rozporządzenia z 2018 r., nie wprowadzając do niego  istotnych zmian, nie zmieniając metody kalkulacji kosztów cyklu życia budynku oraz sposobu przedstawiania informacji o tych kosztach.

 

Koszt jako kryterium oceny ofert

Rozporządzenie będzie wykorzystywane w przypadku, gdy kryterium oceny ofert określone przez zamawiającego w dokumentach zamówienia stanowi koszt oparty na metodzie efektywności kosztowej, jaką jest rachunek kosztów cyklu życia. (…)

 

Poza tym w artykule:

  • Koszty cyklu życia budynku

 

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx