http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Szacowanie wartości zamówienia na roboty budowlane

232

Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym zostało wydane na podstawie art. 34 ust. 2 Prawa zamówień publicznych i opublikowane w Dzienniku Ustaw z 2021 r. pod poz. 2458.

Podobnie jak nowe rozporządzenie dotyczące zakresu i formy opisu przedmiotu zamówienia na roboty budowlane, tak i nowe rozporządzenie dotyczące szacowania wartości zamówienia opracowano na bazie rozporządzenia dotychczasowego, wprowadzając kilkanaście zmian redakcyjnych i stylistycznych, natomiast bardzo niewiele merytorycznych.

 

Uwagi wstępne

Wartość zamówienia publicznego na roboty budowlane ustalana jest w zależności od zakresu zamówienia na podstawie:

(a) kosztorysu inwestorskiego albo

(b) planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, jeżeli przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych, albo

(c) planowanych kosztów prac projektowych i planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, jeżeli przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych.

Nowe rozporządzenie zostało podzielone według kryterium tematycznego na pięć rozdziałów, które dotyczą odpowiednio:

1) zagadnień ogólnych,

2) metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego,

3) metod i podstaw obliczania planowanych kosztów robót budowlanych,

4)  metod i podstaw obliczania planowanych kosztów prac projektowych,

5) problematyki norm przejściowych.

 

Rozporządzenie zawiera również załącznik (…)

 

Poza tym w artykule:

  • Kosztorys inwestorski
  • Planowane koszty robót budowlanych
  • Planowane koszty prac projektowych

 

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx