Kilka uwag o roli zasad udzielania zamówień publicznych

43

Zasady udzielania zamówień publicznych ciągle jeszcze znajdują się w stadium dojrzewania normatywnego. Ich rola jest jednak niezwykle doniosła, zwłaszcza z punktu widzenia stabilizacji regulacji oraz ochrony konkurencji, efektywności i bezpieczeństwa transakcji.

 

Ryszard Szostak