Konsekwencje braku spójności prawa krajowego z prawem unijnym

19

Część pierwsza

Brak spójności prawa krajowego z prawem unijnym staje się powodem powstawania chaosu, którego konsekwencje, niekiedy bardzo dotkliwe, ponoszą w różnym stopniu, zamawiający i wykonawcy. Tym bardziej w przypadku, kiedy również przepisy unijne nie są dostatecznie jasno sformułowane.

 

Janusz Dolecki