Kilka ważnych aspektów funkcjonowania systemu

37

Małgorzata Stręciwilk

 

W jubileuszowym roku „Sprawozdanie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w 2018 r. dotyczy w kolejności dwudziestego czwartego roku funkcjonowania polskiego systemu zamówień publicznych. Ten okres, niespełna ćwierć wieku funkcjonowania polskich zamówień publicznych, pozwala stawiać pytania o kondycję polskich zamówień publicznych, zwłaszcza tuż przed uchwaleniem i wdrożeniem nowej ustawy regulującej ten system.