Kolejny projekt nowego Prawa zamówień publicznych

34

W dniu 5 kwietnia w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji zamieszczona została kolejna wersja projektu nowego Prawa zamówień publicznych. W stosunku do wersji pierwotnej zawiera ona sporo istotnych zmian.

Ewa Wiktorowska