Proporcjonalnie czyli jak

41

Zasada proporcjonalności jest najmłodszą z ustawowych zasad zamówień publicznych (chyba, że za taką uznamy będącą jeszcze w fazie prenatalnej zasadę wzajemnego uznawania:). Niby zawsze była w dyrektywach, niby należało ją uwzględniać od wejścia Polski do Unii, a jednak niezwykle rzadko gościła w zamówieniowych dysputach. Pewnie dlatego mniej o niej wiemy, rzadziej wykorzystujemy.

 

Dariusz Koba