http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

KONFERENCJA UZP

53

W dniu 16 listopada 2020 r. odbyła się zorganizowana przez Urząd Zamówień Publicznych konferencja online pt. „Nowe Prawo zamówień publicznych (I)”. Przedsięwzięcie zrealizowane zostało w ramach projektu „Profesjonalizacja kadr w zamówieniach publicznych” współfinansowanego ze środków UE w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.18: Wysokiej jakości usługi administracyjne. Prezentowane referaty odnosiły się do najważniejszych problemów związanych z procedurą udzielania zamówień według nowych regulacji. Zaprezentowano proces przygotowania i prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego powyżej progów unijnych oraz procedury uproszczonej przewidzianej w nowym Pzp dla zamówień poniżej progów UE, a także zagadnienia dotyczące konkursu, nowo wprowadzonej zasady efektywności zamówień, a także istotne kwestie w zakresie opisu przedmiotu zamówienia. Referaty wygłosili przedstawiciele Urzędu Zamówień Publicznych oraz eksperci zewnętrzni, którzy odpowiedzieli również na przekazywane przez czat pytania uczestników, wyjaśniając zagadnienia budzące największe zainteresowanie. Na stronie internetowej UZP znajduje się nagranie z konferencyjnych wystąpień.

 

źródło: www.uzp.gov.pl

 

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx