http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Zamówienia ogłaszane w Biuletynie Zamówień Publicznych

38

Od początku roku bieżącego do końca października w Biuletynie Zamówień Publicznych opublikowano ogółem 213.315 ogłoszenia, w tym:

  • o zamówieniu – 390 co stanowi 40,50% opublikowanych ogłoszeń,
  • o zamówieniu w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa / na podwykonawstwo – 97 co stanowi 0,05% opublikowanych ogłoszeń,
  • o konkursie – 38 (0,02%),
  • o udzieleniu zamówienia – 83.059 (38,94%),
  • o wyniku konkursu – 52 (0,02%),
  • o zmianie ogłoszenia – 578 (17,62%),
  • o zamiarze zawarcia umowy – 386 (1,12%),
  • o zmianie umowy – 3.715 (1,74%).

 

Łączna liczba opublikowanych dotychczas w BZP ogłoszeń jest mniejsza o 10% w stosunku do liczby ogłoszeń opublikowanych w analogicznym okresie roku 2019 (235.918 opublikowane ogłoszenia). Podobna sytuacja wystąpiła w roku ubiegłym, kiedy w porównaniu z rokiem 2018 spadek ten wyniósł 8%.

Diagram ze str. 1 Liczba opublikowanych ogłoszeń w BZP w latach 2018 – 2020

 

Liczba ogłoszeń opublikowanych w październiku 2020 roku (26.146) jest o około 8% mniejsza w porównaniu do tego samego okresu w roku 2019 (28.273 opublikowane ogłoszenia).

 

Liczba opublikowanych ogłoszeń o zamówieniach i konkursach jest o 14% mniejsza w stosunku do tego samego okresu roku 2019 (99.085 ogłoszeń o zamówieniu i konkursie). Stanowią one 40,57% wszystkich opublikowanych ogłoszeń. W ogłoszeniach o zamówieniu przeważają przetargi na roboty budowlane (38,1105%), a następnie dostawy (36,00%) i usługi (25,89%).

Diagram ze str. 2  Liczba opublikowanych ogłoszeń o zamówieniu (2018 – 2020)

 

Większość z 86.390 postępowań, jakie realizowane były w okresie styczeń – październik prowadzonych było w trybie przetargu nieograniczonego, co stanowiło 99,51%. Pozostałe stosowane tryby to: przetarg ograniczony – 0,18%, negocjacje z ogłoszeniem – 0,02%, dialog konkurencyjny – 0,02%, licytacja elektroniczna – 0,23%, konkurs – 0,04%, partnerstwo innowacyjne – 0,00%. Jak widać z powyższego partnerstwo innowacyjne, a także negocjacje z ogłoszeniem oraz dialog konkurencyjny wciąż nie budzą zainteresowania zamawiających.

 

Od początku 2020 roku do chwili obecnej opublikowano 83.111 ogłoszeń o udzielonych zamówieniach i wynikach konkursu (w analogicznym okresie roku 2019 opublikowano 94.450 takich ogłoszeń). Oznacza to, iż przez dziesięć miesięcy roku bieżącego udzielono ponad jedenaście tysięcy mniej zamówień, niż przez dziesięć miesięcy roku ubiegłego.

Diagram ze str. 2  Liczba opublikowanych ogłoszeń o udzielonych zamówieniach (2018 – 2020)

 

Większość zamówień ogłaszanych w BZP udzielono w trybie przetargu nieograniczonego, co stanowiło ponad 90,85%.

 

Opr. na podst.
Informacji o polskim rynku
zamówień publicznych w roku 2020.
www.uzp.gov.pl

 

 

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx