http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

KONFERENCJA W JACHRANCE

89

Jak poinformował na swojej stronie internetowej Urząd Zamówień Publicznych w dniach 12 – 14 października 2020 r. w Jachrance odbyło się XV Forum Przetargów Publicznych organizowane przez miesięcznik Przetargi Publiczne. Patronat nad wydarzeniem sprawował Urząd Zamówień Publicznych. W tym roku z uwagi na sytuację epidemiologiczną uczestnicy mieli możliwość udziału w wydarzeniu w formule online. Coroczne forum to miejsce dyskusji i wymiany poglądów dotyczących najważniejszych zagadnień zamówieniowych. Do tej dyskusji włączył się Hubert Nowak, Prezes Urzędu Zamówień Publicznych. W wystąpieniu inaugurującym skoncentrował się na realizowanych obecnie projektach, które zmieniają naszą wspólną zamówieniową rzeczywistość. Zaakcentował kluczowe kwestie związane z wejściem w życie nowego Pzp, przybliżył aktualne projekty związane z elektronizacją zamówień publicznych w tym wskazał kolejne kierunki elektronizacji (całkowita elektronizacją Krajowej Izby odwoławczej oraz rozwój metodyki BIM). Ponadto podkreślił wagę i znaczenie dalszej profesjonalizacji kadr zamówieniowych podkreślając kierunki działań podejmowanych w tym obszarze. Prezes zauważył również bardzo pozytywne zjawisko, iż wiele obecnie prowadzonych przez Urząd projektów jest realizowanych we współpracy z interesariuszami rynku zamówień publicznych co pozwala na uzyskanie efektu synergii i pozwala wykorzystać wiedzę i duże doświadczenie uczestników rynku.

 

źródło: www.uzp.gov.pl

 

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx